Gradbena dokumentacija za gradnjo hiše

Vas zanima katero dokumentacijo potrebujete pri gradnji hiše?

NAJ VAS GRADBENA DOKUMENTACIJA NE ODVRNE OD VAŠIH SANJ.
ARHI – BIRO VAM BO POMAGAL PRI VSAKEM KORAKU.

Zbiranje potrebnih dokumentov za gradnjo hiše je vse prej kot preprosto, predvsem pa je zamudno. V nadaljevanju povzemamo najpomembnejše informacije o dokumentih, ki jih je treba priložiti vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Četudi se odločite celoten postopek prepustiti v roke podjetju Arhi-Biro, kot izkušenemu izvajalcu, ki bo poskrbel za vso potrebno dokumentacijo, pa je pomembno, da vsaj v osnovi poznate posamezne zahteve in postopke pri pripravi obsežne dokumentacije za gradnjo.

1. LOKACIJSKA INFORMACIJA

Za vsako parcelo v občini obstajajo posebni predpisi za oblikovanje objekta, ki se lahko med občinami precej razlikujejo. Ti predpisi so vključeni v lokacijsko informacijo, ki je pomemben vir informacij o možnostih gradnje objekta na izbranem zemljišču oziroma parceli.

2. IDEJNA ZASNOVA PROJEKTA (IZP)

Idejna zasnova projekta je za investitorja najpomembnejši del dokumentacije. V idejni zasnovi je namreč zasnovana hiša po željah investitorja, ki pa mora biti seveda skladna s prostorskim aktom (občinskimi predpisi za oblikovanje objekta, ki so vključeni v lokacijsko informacijo) in konfiguracijo terena.

3. DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA (DGD)

Idejna zasnova je podlaga za pridobitev projektnih pogojev in mnenj pristojnih organov, ki so potrebni za izdajo gradbenega dovoljenja.  Dokumentacija mora vsebovati  tudi soglasja sosedov, služnostne pogodbe za izvedbo infrastrukture ter pravico graditi (dokazilo o stavbni ali lastniški pravici parcele).

4. PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

Projektna dokumentacija za izvedbo je naslednji korak v celotnem procesu. Služi kot osnova izvajalcu za pripravo ponudbe za gradnjo ter za pravilno in kakovostno izvedbo, ki je skladna s projektom. Investitor in nadzornik PZI uporabljata tudi pri preverjanju izvedenih del ter uporabljenih materialov med gradnjo.

 Projekt za izvedbo (PZI) vsebuje kar nekaj pomembnih dokumentov:

 • Načrt arhitekture
 • Načrt gradbenih konstrukcij
 • Načrt električnih inštalacij
 • Načrt strojnih inštalacij
 • Popis del za pridobivanje ponudbe
 • Elaborat zvočne zaščite
 • Elaborat požarne zaščite
 • Elaborat toplotne zaščite

5. PRIGLASITEV DEL NA UPRAVNI ENOTI

Pred začetkom del mora investitor na UE urediti priglasitev del, z gradnjo pa lahko prične 8 dni po priglasitvi. Vlogi za priglasitev del mora priložiti naslednje dokumente:

 • Projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI)
 • Zapisnik o zakoličbi objekta
 • Imenovanje vodje del
 • Imenovanje nadzornika del

6. UPORABNO DOVOLJENJE IN HIŠNA ŠTEVILKA

Po končani gradnji mora investitor pridobiti še uporabno dovoljenje, za kar mora dati vlogo na upravno enoto.

Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:

 • Projekt izvedenih del, ki ga izdela arhitekt oziroma projektant
 • Dokazilo o zanesljivosti, ki ga izdela izvajalec
 • Geodetski posnetek izvedenega stanja, ki ga pripravi pooblaščeni geodet

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja investitorja čaka še zadnji pomemben korak. Da bi pridobil hišno številko mora dati še vlogo za vris hiše v uradne evidence na Geodetsko upravo.

Gradnja hiše torej zahteva obsežen nabor raznih dokumentov, vendar z Arhi-Biro pomočjo si lahko olajšate vso to zamudno delo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja