Splošni pogoji poslovanja

Z UPORABO TE SPLETNE STRANI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI POGOJI:

Vaš dostop do in uporaba spletne strani arhi-biro.si in arhi-biro.com (v nadaljevanju Stran), so predmet naslednjih Pogojev uporabe, ki so skladni z vsemi zakoni in predpisi. Z dostopom do strani in njeno uporabo sprejemate, brez omejitev ali prilagoditev, te Pogoje uporabe ter potrjujete, da se vsi drugi dogovori med vami in podjetjem ARHI-BIRO d. o. O. prilagodijo glede na to vsebino. Če se ne strinjate in ne sprejmete pogojev brez omejitev in kvalifikacije, vas prosimo, da stran zapustite.

LASTNIŠTVO VSEBINE

Spletna stran in celotna vključena vsebina, vendar ne izključujoča, vsi teksti in podobe (Vsebina) so last in registrirani s strani podjetja ARHI-BIRO d. o. o. ali drugih z vsemi pridržanimi pravicami, razen če je napisano drugače. Vse vsebine, kot so: blagovna znamka, logotip ali storitvena znamka, je tudi registrirana in neregistrirana blagovna znamka podjetja ARHI-BIRO d. o. o. ali drugih. Uporaba Vsebine, razen kot je podana v teh Pogojih uporabe, brez pisnega dovoljenja lastnika Vsebine, je strogo prepovedana. Opozarjamo tudi, da bo podjetje ARHI-BIRO d. o. o. na vse načine, predvidene v zakonu, vključno s kazenskopravnim pregonom, strogo uveljavljala pravice intelektualne lastnine.

UPORABA STRANI

ARHI-BIRO d. o. o. dovoljuje uporabo Spletne strani, kot sledi:

Slike se ne smejo naložiti;

 • Vsebino si lahko naložite, vendar samo za nekomercialno ali osebno uporabo in pod pogojem, da tudi ohranite vsa obvestila o avtorskih pravicah in drugih lastniških obvestilih, vsebovanih na vsebini;
 • prepovedano je distribuirati, spreminjati, kopirati (razen kot je določeno zgoraj), prenašati, razstavljati, ponovno uporabljati, reproducirati, objavljati, licencirati, ustvarjati izpeljanih del, prenašati, prodajati ali kako drugače uporabljati vsebine, brez pisnega dovoljenja podjetja ARHI-BIRO d. o. o.;
 • prepovedano je uporabljati Spletno stran za postavitev ali prenos materialov, ki kršijo ali ogrožajo, so lažni, zavajajoči, neprimerni, nadlegujejo, klevetajo, obrekujejo, so vulgarni, opolzki, škandalozni, podžigajoči, pornografski ali posvetni, ali drugih materialov, ki bi lahko snovali ali spodbujali dejanje, ki bi se obravnavalo kot kazenskopravna žalitev, kot povod za civilnopravno tožbo, ali kakorkoli drugače kršili katerikoli zakon. ARHI-BIRO d. o. o. bo popolnoma sodelovala s pravnimi organi ali sodnimi postopki, ki bodo od nje zahtevali ali narekovali razkritje identitete vsakega, ki bo postavil ali prenašal takšne informacije ali material;
 • prepovedano je uporabljati Spletno stran za namene oglaševanja ali v komercialne namene;

ZASEBNOST

Vsi osebni podatki (npr. ime, naslov, telefonska številka ali e-poštni naslov), ki jih posredujete na Spletno stran po elektronski pošti ali kako drugače, se bodo uporabljali v skladu s pravili Zasebnosti, ki so objavljeni na tej strani. Vsaka druga komunikacija ali gradivo, ki ga posredujete na Spletno stran, kot so vprašanja, komentarji, predlogi ali podobno, se obravnavajo kot nezaupni in nelastniški. E-poštni naslov in drugi prenosi ne bodo kodirani ali kako drugače zavarovani. Predstavljate in jamčite, da vse informacije, ki jih zagotavljajte v povezavi z vašo uporabo Spletne strani, so in bodo ostale resnične, točne in popolne ter da boste redno ohranjali in posodabljali te informacije.

RAZVELJAVITEV GARANCIJ

Spletna stran in vsa programska oprema, storitve, vsebina in uporabniška vsebina, ki so na voljo na spletni strani, so predmet sprememb. Zagotovljene so za vas “kot je”, brez garancije katerekoli vrste, bodisi izražene ali posredne, vključno, vendar ne omejeno na, posredna jamstva za prodajo, ustrezajo določenemu namenu, ali ne-kršitvam.

Prosimo, upoštevajte, da nekatere zakonodaje morda ne dovoljujejo izključitve naznačenih jamstev in zato nekatere zgornje izključitve za vas morda ne veljajo. Brez omejevanja zgoraj navedenega ARHI-BIRO d. o. o. niti ne utemeljuje niti ne predstavlja, da z uporabo Vsebine uporabnik ne bo kršil katerekoli pravice tretjih strank, niti da bo Vsebina točna, popolna ali posodobljena. Poleg tega s sklicevanjem na razprave, klepete, postavitve, prenose, elektronske table za obvestila in podobnega. ARHI-BIRO d. o. o. ne prevzema nikakršne zakonske ali druge odgovornosti, ki izhajajo iz kakršnihkoli kršitvenih, grozilnih, lažnih, zavajajočih, neprimernih, vznemirjajočih, žaljivih, obrekljivih, vulgarnih, opolzkih, škandaloznih, podžigajočih, pornografskih ali posvetnih oziroma katerihkoli stvari, ki bi lahko predstavljale ali spodbujale ravnanje, ki bi se obravnavalo kot kaznivo dejanje, dajalo povod za civilnopravno odgovornost ali drugače kršilo kakršenkoli zakon na katerikoli lokaciji te spletne strani.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

To Stran uporabljate na lastno odgovornost. ARHI-BIRO d. o. o. ali njeni pridruženi subjekti in drugi subjekti, ki so vključeni v ustvarjanje, reproduciranje ali izročanje spletne strani in njihovi posamezni direktorji, uslužbenci, zaposleni, agenti, ter predstavniki, niso odgovorni za katerokoli neposredno, posredno, kazensko, naključno, specialno, posledično, svarilno in kazensko škodo, ki bi utegnila izvirati iz spletnih strani ali bi bila povezana z njeno uporabo ali njeno vsebino, naj bo osnovana na pogodbi, odškodninski odgovornosti, objektivni odgovornosti ali kako drugače, četudi so obveščeni o možnosti takšne škode.

Prosimo, upoštevajte, da nekatere zakonodaje morda ne dovoljujejo izključitve naznačenih jamstev, zato nekatere zgornje izključitve za vas morda ne veljajo.

POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI TRETJIH STRANK

Spletna stran lahko vsebuje povezave do spletnih strani, ki so v lasti ali upravljanju s strani drugih oseb. Take povezave so na voljo le v vašo korist. ARHI-BIRO d. o. o. ne nadzira in ne odgovarja za vsebine, zasebnost ali varnost na teh lokacijah. Brez omejevanja zgoraj navedenega ARHI-BIRO d. o. o. izrecno zavrača vsakršno odgovornost, še posebej:

 • če take strani kršijo pravice intelektualne lastnine katerekoli tretje stranke;
  če so netočne, nepopolne ali zavajajoče;
 • če niso primerne za prodajo ali za določen namen;
 • če ne zagotavljajo ustrezne varnosti;
 • če vsebujejo viruse ali druge stvari destruktivne narave;
 • če so žaljivi ali obrekljivi.

ARHI-BIRO d. o. o.ne potrjuje vsebine, ali katerihkoli proizvodov ali storitev, ki so na voljo na takih straneh. Če vzpostavite povezavo do takšnih spletnih strani, to storite na lastno odgovornost in brez dovoljenja od ARHI-BIRO d. o. o.

REVIZIJA POGOJEV UPORABE

ARHI-BIRO d. o. o. lahko kadarkoli in brez obvestila spremeni te Pogoje uporabe in posodobi te informacije. Vezani ste na te spremembe, zato morate za pregled veljavnih Pogojev uporabe periodično obiskati to stran.

Stanje: 08.9.2022