top of page

O podjetju.

Smo podjetje, ki ga sestavlja ekipa gradbenikov in arhitektov. Pri svojem delu pokrivamo vse faze projektiranja. Naša glavna cilja sta kvalitetno izdelani projekti in zadovoljne stranke. Zagotavljamo uporabne in varčne rešitve, moderen dizajn ter zanesljiv in iskren odnos. Na področju gradbeništva in arhitekture se neprestano izobražujemo in dopolnjujemo. Naše najpomembnejše vrednote so zanesljivost, strokovnost in timsko delo. Prednost pred konkurenco nam prinaša visoko kvalificirana in usklajena ekipa, z večletnimi izkušnjami na področju vodenja raznolikih projektov.

Zgodba podjetja Arhi-BIRO se začne leta 2010, ko je podjetje prvič registrirano v obliki samostojnega podjetnika. Podjetje je s prva specializirano za projektiranje na področju montažne gradnje, konstruiranje lesenih konstrukcij in izvedbenih načrtov le teh. Glede na željo po širjenju podjetja in širitvi storitev, se v letu 2016 pridružita podjetju še dva člana. Tako se v podjetju zastavi nova vizija, ki zajema celovito ponudbo storitev na področju projektiranja individualne gradnje in zahtevnejših projektov. Glede na raznoliko znanje na področju graditve stavb in izkušenj ima podjetje veliko dela in se hitro širi, tako se v letu 2018 pridruži še nova članica podjetja. Glede na zastavljene cilje in vizijo, naši ekipi ne zmanjka idej, tako, da se že veselimo naše prihodnosti in novih dosežkov.

Zakaj arhi-biro?

Smo zanesljiva ekipa strokovnjakov, ki stranki nudi predanost in individualnost skozi celoten proces projektiranja. Smo odzivni, zmeraj pripravljeni prisluhniti in iskati optimalne rešitve. Naše arhitekturne rešitve so sveže in v ravnovesju med oblikovnimi, lokacijskimi in konstrukcijskimi zahtevami ter proračunom, ki ga stranka nameni za projekt. Zavedamo se, da naše zasnovane rešitve formirajo domove oziroma prostore, ki ljudi spremljajo skozi življenje! Naši načrti so berljivi in tehnično dovršeni. Objekte načrtujemo s pomočjo najnovejših programov, v 3D BIM modelu. Stremimo k reševanju detajlov v biroju in ne na mestu gradnje, kjer je vsaka minuta dragocena in tudi draga. Svetujemo in predlagamo materiale in rešitve, ki so kvalitetne in optimalne glede na zahtevnost projekta ter nudijo najvišjo kvaliteto bivanja. Delujemo na področju celotne Slovenije, kot tudi v tujini. Glede na izkušnje in poznavanje trga, lahko priporočamo različne izvajalce. Za tiste, ki želijo nekaj več, lahko ponudimo tudi vodenje projekta po sistemu inženiringa. Podjetje Arhi-BIRO je izbira ljudi, ki iščejo nekaj več kot le osnovno izkušnjo na poti do željenega objekta. 

Storitve.

ARHITEKTURNO PROJEKTIRANJE - vseh vrst objektov. Projektiranje novogradenj, rekonstrukcij, adaptacij. Izdelava projektov interierja. Projektiranje zunanje ureditve. 3D modeliranje in renderiranje objektov, ter postprodukcija renderjev. 
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - izdelamo in vodimo projekte IZP (idejni projekt), DGD (projekt za  pridobitev gradbenega dovoljenja in mnenj), PZI (projekt za izvedbo), PID (projekt izvedenih del). Projekte izdelamo in vodimo upravni postopek s pridobivanjem potrebnih soglasij. Stranki lahko uredimo tudi potreben geodetski posnetek in tudi vse potrebne specifične elaborate in služnostne pogodbe, ki jih zahtevajo soglasodajalci. Elaborate izdelujemo za vse vrste gradenj - novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, legalizacija.
LESENE KONSTRUKCIJE - izdelujemo projekte za vse vrste lesenih konstrukcij - posebej individualnih montažnih hiš. , Izdelujemo delavniške načrte, načrte za montažo podprte s kosovnicami in izvozom na CNC stroje.
NADZOR - nudimo tehnični nadzor na gradbiščih za vse vrste objektov. Obseg nadzora gradbišča se zmeraj dogovori individualno s stranko.
ENERGETSKE IZKAZNICE - izdelujemo energetske izkaznice za vse vrste stanovanjskih in nestanovanjskih stavb. 
INŽENIRING - vodimo vaše investicije od idejne zasnove pa vse do izvedbe projekta na ključ. Z našim strokovnim znanjem ter partnerji, ki prevzamejo izvedbo gradbenih in obrtniških del, izdelamo optimalno izvedbo vašega projekta ter tako prevzamemo vse vaše skrbi, ki nastopijo z gradnjo. Za vas izdelamo optimalno ponudbo glede na potrebe vašega projekta. 
SVETOVANJE - nudimo svetovanje na vseh področjih gradbeništva. Nudimo vam svetovanje ob nakupu nepremičnine, gradbenih zemljišč, legalizacijah, sanacijah in adaptacijah.
IMG_0366-2.jpg

Ekipa.

Tomaž ŠTUMBERGER, u. d. g. i. 

Direktor (CEO Manager & planing)

Pooblaščeni inženir IZS in vodja del

Neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic

David ANŽEL, grad.teh. 

Direktor (Founder, CEO Design & planing)

Projektant in vodja projektov

Vito GOLOB, dipl. inž. grad.

Projektant in vodja projektov

Nina KLASINC, mag. inž. arh.

Arhitektka

Petra SLUKAN, univ. dipl. inž. arh.

Pooblaščena arhitektka

bottom of page