top of page

Garažna Raičeva

Lokacija: Ptuj

Vrsta objekta: garažna hiša / novogradnja

Faze projekta: Idejna študija

Investitor: javni

Kvadratura objekta: 7195 m2

Leto izdelave projekta: 2018

Leto izvedbe: /

Glede na potrebe reševanja problematike parkiranja v mestnem jedru se izdeluje idejna študija, umestitve parkirne garažne hiše, na Raičevi ulici. V idejni študiji se obdela variante optimalnega vkomponiranja objekta na dani parceli, ki sta v lasti Mestne občine Ptuj. Upošteva se maksimalne zmožnosti dane parcele. Vse podane rešitve so izdelane na nivoju idejne študije in služijo kot vodilo za nadaljno obdelavo natančnejšega projekta - idejne zasnove. Prav tako študija naročniku poda vse potrebne informacije za nadaljno odločanje o realizaciji projekta.
Nov objekt smiselno nadaljuje niz gradbene linije ob Raičevi ulici, tako po poziciji kot tudi po višinskem gaberitu. Objekt se pozicionira ob ulično linijo, ki jo tvorita obstoječa objekta, stavba RS upravna enota Ptuj na vzhodu in individualen objekt na zahodu. Višinsko objekt ne preseže obstoječih objektov ob dani ulici. Študija obravnava štiri možne konstrukcijske tipe garažnih hiš, ki se pojavljajo v praksi. Vsi tipi so izbrani glede smiselnosti umestitve na dani lokaciji, tako da izrabljajo faktor velikosti parcele in faktor terena, ki je v blagem naklonu in sledi lokalni cesti. Po obliki objekt tvori preprosto pravokotno obliko. Vsi tipi so predstavljeni v nadaljevanju. Izbrana varijanta A se obdela detajlno tudi z osnovnim tehničnim poročilom in oceno investicije.
Prometno in urbanistično gradnja novega parkirnega objekta rešuje parkirno stisko v samem mestnem jedru. Z gradnjo tega objekta se predvidi rušitve na danih parcelah, kjer so sedaj parkirišča in objekt izpitnega centra. Nov objekt s svojo lokacijsko umestitvijo predstavlja ugodno rešitev. Predvsem ob rekonstrukciji mestne tržnice in posledično verjetne oživitve mestnega jedra, bo na tej lokaciji veliko povpraševanje po parkirnih mestih. Sam objekt omogoča opustitev parkirnih mest ob Slomškovi ulici, kjer se lahko zasnuje nova urbanistična celota, ki smiselno nadaljuje rekonstrukcijo trga in zasnovo novega parkirnega objekta.

bottom of page